Brannstasjoner i Tranøy kommune

Tranøy brannvesen har to stasjoner, en lokalisert i Solli ved Vangsvik og en på Stonglandseidet.
Av materiell kan nevnes to brannbiler, type mannskapsbil med begrenset vanntank den ene 3000 l og den andre 1800 l. En del mobile pumper fins. Utstyr for frigjøring er plassert på bilen som står på Stonglanseidet.

Tranøy brannvesen

Solli / Vangsvik brannstasjon 2011

Stronglandseidet  brannstasjon 2011