Brannstasjoner i Bjarkøy kommune

Brann- og redningsvesenet er organisert som et frivillig brann- og redningsvesen bestående av 16 personer fordelt på Bjarkøy og Sandsøy

Bjarkøy brannvesen

Bjarkøy brannstasjon

Sandsøy brannstasjon