Brannstasjoner i Steinkjer kommune

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap som omfattes av kommunene, Steinkjer, Inderøy og Mosvik, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik kommuner. Hovedstasjon og administrasjon er lokalisert på Steinkjer brannstasjon. Selskapet har 155 ansatte, med hel og deltidsstillinger.

 

 

Brannstasjonen i Steinkjer er organisert med fire kassernerte vaktlag bestående av 1 utrykningsleder som brannmester og 2 brannkonstabler i turnus, 1 underbrannmester i dagtjeneste. Videre beredskap består av 1 mannskap i hjemmevakt som tankbil/stigebilsjåfør. Steinkjer har også 9 deltidskonstabler i 0,62% stilling der de vikarer ved ferie- og kursavvikling. Ved alarmering der det er behov for større ressuser, innkalles alt frimannskap i Steinkjer samt deltidskonstabler.

Inn-Trøndelag brannvesen IKS

Steinkjer brannstasjon 2007

Steinkjer Veteranbil brannstasjon