Brannstasjoner i Fosnes kommune

Fosnes brannvesen er et deltidsbrannvesen bestående av en styrke på 26 mann fordelt på to stasjoner. 17 mann stasjonert på Jøa og 9 mann på Salsnes.

Brannstasjonene er lokallisert ved fosnes rådhus på Jøa og i industribygget på Salsnes.

Fosnes brannvesen

Jøa brannstasjon

Salsnes brannstasjon 2014