Brannstasjoner og depoter i Sandøy kommune

Det praktiske arbeidet og beredskapen utføres av Sandøy Energi AS.

Sandøy brannvesen

Steinhamn brannstasjon

Sandøy branndepot

Ona branndepot 2009