Brannstasjoner i Roan kommune

Beredskap mot brann/ulykker og forurensning skal ivaretas av kommunene. I Fosen har flere kommuner, Ørland, Åfjord og Roan inngått samarbeid om beredskapstjenesten.

Roan brannstasjon 2009

Bessaker brannstasjon 2009