Brannstasjoner i Roan kommune

Fosen brann og redningstjeneste IKS eies av kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan. Brannvesenet har 8 branntasjoner som det knyttet beredskapsutstyr og mannskap til , og flere utstyrsdepot ute i bygdene.

Det er brannstasjoner på tettstedene Brekstad, Botngård, Årnes (Åfjord), Roan, Storfosna, Lysøysund, Stokksund og Bessaker.

 

Roan Brannstasjon
Stasjonen er hovedstasjon i Roan kommune.
Mannskap:                  12 Brannmannskap
Bilmateriell:                  1 Mannskapsbil, 1 tankbil, 1 kommandobil
Røykdykkertjeneste:    Ja
 
Bessaker Brannstasjon
Stasjonen er nedlagt i 2014. Beredskap dekkes fra Osen Brannstasjon. (Brannvesen Midt IKS)

Fosen brann og redningstjeneste IKS

Roan brannstasjon 2009

Bessaker brannstasjon 2009 - Nedlagt