Brannstasjoner i Agdenes kommune

Beredskapsstyrken i Agdenes består av 3 befal med kontinuerlig dreiende vakt.
Ved Lensvik brannstasjon har vi 15 brannkonstabler. Ved Selva brannstasjon har vi 10 brannkonstabler.
Brannkonstablene har ingen fast vaktordning. Innsatspersonellet blir alarmert via radioalarmeringsutstyr, med radioer og personsøkere.

Agdenes brannvesen

Lensvik brannstasjon 2009

Selva brannstasjon 2009

Leksa branndepot

Bilde er lånt fra Agdenes kommune, brannordningsdokument

Lensvik brannstasjon - Nedlagt