Brannstasjoner i Hof og Lardal kommuner

Kongsberg Brann- og redningstjeneste har 62 ansatte og 2 brannstasjoner. Hovedstasjonen ligger sentralt i Kongsberg og bistasjonen på Hvittingfoss. Kongsberg Brann- og redningstjeneste dekker kommunene, Kongsberg, Hof og Lardal.

Hovedstasjonen har døgnkontinuerlige vaktstyrke som består av ett overbefal og et vaktlag bestående av utrykningsleder (brannmester) og 4 brannkonstabler. To personer er støttestyrke, disse har hjemmevakt og blir kalt inn ved behov. Hovedstasjonen dekker Kongsberg by, samt områdene Jondalen, Saggrenda, Meheia, Skollenborg, Efteløt og Passebekk.

Hvittingfoss brannstasjon har vaklag i hjemmevakt. Hver vaklag består også her av utrykningsleder (brannmester) og 4 brannkonstabler, med 4 delt-vakt. Hvittingfoss brannstasjon dekker området Hvittingfoss, samt Hof og Lardal kommuner.

Overordnet vakt rykker ut til hele ansvarsområde.

Kongsberg Brann og redningtjeneste driver også utrykningskurs på landsbasis. www.160kurs.no

  • Kongsberg brann og redningstjeneste

Hvittingfoss brannstasjon 2011

Hvittingfoss brannstasjon baksiden 2011

Hvittingfoss brannstasjon 2004 - Nedlagt