Brannstasjoner i Spydeberg kommune

Brannvesenet i Spydeberg kommune og Hobøl kommune ble 01.01.2009 til Spydeberg og Hobøl brannvesen, de har dreiende vakt med deltidsansatt personell.

Det er bygget ny brannstasjon på Knapstad mellom Spydeberg og Tomter. 

Spydeberg og Hobøl brannvesen

Spydeberg og Hobøl brannstasjon 2011

Spydeberg brannstasjon 2005 - Nedlagt